Zoran Jovanović, Naučni saradnik

zjovanovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-446

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku