Marko Gloginjić, Istraživač pripravnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan