Mihajlo Mudrinić, Naučni savetnik
telefon: +381 11 3408 104
email:  m.mudrinic@vin.bg.ac.rs
Soba: Upravna zgrada, kabinet direktora

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Curriculum Vitae:   Serbian   cv icone

                                     English    cv icone

 

Keywords:  Computational Physics, Accelerator Physics, High Energy Physics, Cloud Computing and Virtualization