Nikola Starčević, Istraživač pripravnik

nikolas@vinca.rs
telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-459

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan