Petar Beličev, Naučni savetnik

belicev@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-436

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan