Sanja Zdolšek, Istraživač pripravnik

sanjazdolsek@gmail.com
telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-439

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan