Sonja Jovanović, Naučni saradnik

sonja.jovanovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-447

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku