Danka Stojanović, Naučni saradnik

dankas@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-632

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku