Ivan Radović, Naučni savetnik

iradovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-672

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku