Tijana Đorđević, Istraživač saradnik

tijanam@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-813

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku