Zlatko Rakočević, Naučni savetnik

zlatkora@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-464

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku