Mirjana Novaković, Viši naučni saradnik

mnovakovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-699

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku