Marica Popović, Naučni saradnik


maricap@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-535

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku