Aleksandra Radosavljević, Naučni savetnik

krkljes@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-750

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku