Anastasija Panić, Istraživač saradnik

anastasijap16@gmail.com
telefon 011/3408-759

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku