Aleksandra Stanković
Naučni savetnik, koordinatorka Istraživačkog Programa 2, Zdravlje i životna sredina
alexas@vin.bg.ac.rs
telefon: 011/3408 566

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku