Marija Stojmenović, Viši naučni saradnik

mpusevac@vinca.rs 
telefon 011/3408-860

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale