Milan Gordić, Naučni saradnik

milangordic@yahoo.com

Soba: Lab 140, zgrada br. 14, soba br. 35

 

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                  English  cv icone

Ključne reči: mehanička svojstva, polimeri, keramika, kompoziti.

Keywords: mechanical properties, polymers, ceramics, composites.