• Aleksandra Šaponjić, Viši naučni saradnik

    acavuc@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-869

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale