• Andreja Leskovac, Viši naučni saradnik

    andreja@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-692

    Soba: Lab 050, zgrada br. 31, soba br. 9

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: genotoksikologija, radijaciona biologija, citogenetika.

Keywords: Genotoxicology, Radiation biology, Cytogenetics.