Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: biomaterijali, matične ćelije, biokompatibilnost.

Keywords: biomaterials, stem cells, biocompatibility.