• Branislav Nastasijević, Naučni saradnik

    branislav@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-692

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju