• Ivana Cvijović-Alagić,Viši naučni saradnik

    ivanac@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-606

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale