• Marija Stojmenović, Viši naučni saradnik

    mpusevac@vinca.rs 
    telefon 011/3408-860

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale