• Mirjana Novaković, Viši naučni saradnik

    mnovakovic@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-699

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku