• Snežana Brković, Istraživač saradnik

    snezana.miulovic@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-534

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju