• Suzana Veličković, Viši naučni saradnik

    vsuzana@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-872

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Curriculum Vitae:   Serbian   cv icone

                                     English    cv icone