Laboratorija za materijale

Broj radne jedinice: 170

telefon: 065 5070272
e-mail: office.170@vin.bg.ac.rs
rukovodilac laboratorije: dr Dušan Bučevac
website laboratorije:

O laboratoriji

Stranica u pripremi

Zaposleni u laboratoriji

Projekti u laboratoriji: Advances in Optofluidics: Integration of optical controland photonics with microfluidicsBehaviour of ICE reactor Materials under High Temperatures and High Energy Fluxes Obtained by medium/High-Intensity Pulsed LasersEfekti dejstva laserskog zračenja i plazme na savremene materijale pri njihovoj sintezi, modifikaciji i analiziElectrospun nano-fibers for bio inspired composite materials and innovative industrial applications -/ COST action MP1206 European Network on Smart Inorganic Polymers (SIPs) / COST action CM1302Fizika i hemija sa jonskim snopovimaFunkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nano materijaliIspitivanje i verifikacija metoda za multidisciplinarne forenzičke analize u funkciji neproliferacije oružja za masovno uništenjeKeramičke i hidroksiapatitne prevlake na površini titanijumovih implanataMagnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u mediciniMikromehanički kriterijumi oštećenja i lomaModification, Characterization and Properties of Natural Sorbents Nanocellulose-DHP composite as Potential antimicrobial agent for wound healingNanostructured materials for solid-state hydrogen storage Nanostrukturni kompozitni materijali za skladištenje vodonika u čvrstom stanjuNovi pristup problemima zasnivanja kvantne mehanike sa aspekta primene u kvantnim tehnologijama i interpretacijama signala različitog poreklaRazvoj tehnologije proizvodnje Pd katalizatora-hvatača za smanjenje gubitaka platine u visoko temperaturnim procesima katalizeRazvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozitaSelf-healing as preventive repair of concrete structures / COST action CA15202 Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicineSolutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions (CRM-EXTREME)Ugovor o dugoročnoj naučno-tehničkoj poslovnoj saradnjiUticaj nano i mikrostrukturnih konstituenata na sintezu i karakteristike savremenih kompozitnih materijala sa metalnom osnovom