Oznaka projekta: CA15211
Istraživači uključeni u projekat: Jelena Petrović, Istraživač saradnikLjiljana Janković Mandić, Viši naučni saradnikMirjana Ćujić, Naučni saradnikSnežana Dragović, Naučni savetnik