Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Danilo Kisić, Istraživač saradnikMiloš Nenadović, Naučni saradnik