Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Duško Borka, Naučni savetnikIvan Radović, Naučni savetnikTijana Đorđević, Istraživač saradnik