Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Ljiljana Matović, Naučni savetnikSnežana Nenadović, Viši naučni saradnik