Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Mina Medić, Naučni saradnikMiroslav Dramićanin, Naučni savetnikSlobodan Mašić