Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Miroslav Dramićanin, Naučni savetnikSlobodan Mašić