Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Jovana StojanovićMiroslav Dramićanin, Naučni savetnikSlobodan Mašić