Istraživači uključeni u projekat: Aleksandra Ristić-Fira, Naučni savetnikDragana Todorović, Naučni savetnikOtilija Keta, Naučni saradnikTanja BulatVladana Petković, Istraživač pripravnik