Istraživači uključeni u projekat: Anica Horvat, Naučni savetnikDunja Drakulić, Naučni saradnikIvana Grković, Viši naučni saradnikNataša Mitrović, Istraživač saradnik