Istraživači uključeni u projekat: Snežana Pašalić, Naučni saradnik