Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Ljiljana Matović, Naučni savetnik