Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Jasmina Grbović Novaković, Naučni savetnik