• Oznaka projekta: 45014

Sadržaj projekta podrazumeva razvoj metoda sinteze i ispitivanja osobina anodnih i katodnih materijala, submikronske do nanodisperznosti, metode pripreme i ispitivanje osobina elektrolita, metode pripreme i ispitivanja osobina strujnih kolektora, kao i formiranje kompletnih prototipova baterija tipa litijum-jon i njihovo ispitivanje u radnim uslovima sa stanovišta kulonskog kapaciteta, snage i vremena života merenog brojem ciklusa punjenja i pražnjenja. Biće ispitivan i uticaj masenog udela elektroprovodnih aditiva i polimernih veziva u elektrodnim materijalima na kapacitet i snagu izvora i ciklični život.

Fizička karakterizacija elektrodnih materijala podrazumava: disperznost (TEM, SEM) električnu provodljivost, holovsku pokretljivost, fotoakustičnu adsorpciju, strukturna (x-difraktometrija), Raman i IR spektroskopska ispitivanja. Kompjuterskim modeliranjem i eksperimentalnim metodama radiće se dizajniranje prototipova litijum-jon baterija velike snage, za dualni sistem napajanja 42/14 V, sa stanovišta optimizacije termičkog balansa, pouzdanosti i bezbedne upotrebe. Paralelno, biće razvijane metode za testiranja sigurnosti litijum-jon izvora u ekstremnim uslovima rada. Cilj je i studija proizvodne linije za masovnu proizvodnju litijum- jon baterija. Radi praćenja svetskih trendova u oblasti gorivnih ćelija, biće ispitivani elektrodni materijali, membrane i elektroliti gorivnih ćelija, katalitički i izotopski efekti, i mogućnosti razvoja hibridnih pogonskih sistema litijum-jon baterije-gorivne ćelije.

 

Laboratorije uključene u projekat