• Oznaka projekta: 172045

Predmet istaživanja projekta će biti razvoj novih materijala i konstrukcionih rešenja za tehnologije
vodonične energije. Kružni ciklus energija-vodonik-energija je dobro poznat koncept održivog razvoja
energetskog sistema sa 0% zagađenja životne sredine. Razvoj novih materijala na polju ovog koncepta je u
centru pažnje naučne zajednice koja se bavi problemima energetike, jer je put do masovne upotrebe
vodonične energije povećanje efikasnosti i ekonomičnosti komponenti ciklusa. Predloženi projekat će se
bazirati na proučavanju fundamentalnih procesa komponenti ciklusa: procesom elektrolize, vodonikom i
gorivnim ćelijama, kao i konstrukcionim rešenjima elektrolizera i gorivnih ćelija. Istraživanja u oblasti
elektrolize će ići u pravcu razvoja novih katalizatora i aktivatora za alkalnu elektrolizu vode, a u oblasti
gorivnih ćelija, razvoja novih membrana i neplatinskih katalizatora. Biće ispitivan D/H izotopski efekat u
gorivnim ćelijama i elektrolizerima, ca mogućnošću izdvajanja teške vode kao nusproizvoda, što
predstavlja jedinstveno istraživanje. Tim ovog projekta je do sada postigao značajne rezultate na polju
vodonične energije, dok će predložene aktivnosti omogućiti dalja istraživanja na većim sistemima i radu
na konstrukcionim rešenjima. Planiran je razvoj demonstracionih uređaja koncepta ""vodonična energija""
za potencijalne investitore, kao edukacionog materijala za srednjoškolske i visokoškolske institucije, u
cilju obrazovanja i širenja znanja na polju vodonične energije.

Laboratorije uključene u projekat