Konkurs za interne projekte razvoja naučnih i tehnoloških potencijala Instituta Vinča,"Vinčin horizont"


Ciljevi i teme konkursa


Odlukom direktora Instituta br. 3949/1 od 28. 12. 2017. godine, raspisuje se interni konkurs za projekte razvoja naučnih i tehnoloških potencijala Instituta Vinča, "Vinčin horizont", za 2018. godinu sa budžetom od 5.000.000,00 dinara i rokom realizacije do dve godine.

Institut Vinča kao najveća multidisiplinarna naučna institucija u Srbiji raspisuje interni konkurs, koji ima za cilj finansiranje naučnih, tehničko-tehnolških i/ili infrastrukturnih projekata čiji su realizatori saradnici Instituta. "Vinčin horizont", kao novi način ulaganja u razvoj naučnog potenijala Instituta, od velikog je značaja za prepoznavanje novih i podizanje postojećih resursa. "Vinčin horizont" će biti raspisivan krajem svake kalednarske godine, a ova visina sredstava, namenjena isključivo za materijalne troškove (materijal, sitna oprema, usluge, putovanja i sl.), će biti izdvojena iz tržišnog poslovanja Instituta.

Ciljevi "Vinčinog horizonta" su:

  • Interdisciplinarno povezivanje istraživača koji rade na različitim projektima, u različitim laboratorijama i centrima;
  • Implementacija tehnoloških rešenja u naučne i privredne svrhe;
  • Primena naučnih saznanja koja će dovesti do razvoja tržišno valorizovanih inovacija;
  • Unapređenje postojeće naučne opreme od izuzetnog značaja, koje će dovesti do šire naučne afirmacije Instituta i povezivanje istraživačkih grupa unutar Instituta;
  • Razvoj i akreditacija metoda radi pružanja usluga;
  • Pozitivan uticaj na poslovanje i prepoznatljivost Instituta kroz razvoj IT rešenja i softvera;
  • Sagledavanja potreba za formiranje različitih fondova za unapređenje nauke Insituta.

 

Pravo učešća

Na konkurs "Vinčin horizont" se mogu prijaviti istraživači i istraživački timovi sastavljeni od zaposlenih u Institutu Vinča, bez obzira na stručna, istraživačka ili naučna zvanja.


Način prijavljivanja

Prijavljivanje projekata se vrši popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Instituta. Nakon logovanja na naš sajt formular možete preuzeti u obliku word dokumenta.


Rok za prijavu

Popunjenu prijavu u obliku pdf dokumenta poslati na adresu: vincin.horizont@vinca.rs, a papirnu verziju dostaviti u arhivu Instituta do 28. februara 2018. godine.