INNV
Lab180 Srpski

English

MPNTR - Istraživačka tema

U Laboratoriji za Bioinformatiku i računarsku hemiju se realizuje sledeća istraživačka tema finansirana od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
  • Primena EIIP/ISM bioinformatičke platforme u otkrivanju novih terapeutskih targeta i potencijalnih terapeutskih molekula; 1802002
    Rukovodilac teme: Dr Nevena Veljković
    Program istraživanja: Zdravlje i životna sredina