Lab180 Srpski

English

Vesti


 • JAN 2019

  Bioinformatički trening: Analiza genomičkih podataka sa Galaxy platformom

  Laboratorija za bioinformatiku i računarsku hemiju Instituta Vinča organizovala je dvodnevnu radionicu o analizi genomičkih Big Data pomoću Galaxy platforme. Na radionici, održanoj 17. i 18. januara 2019. godine, učestvovalo je pedeset profesora i istraživača sa univerziteta i instituta iz Srbije, kao i studenti Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Predavači i treneri su bili istaknuti članovi Galaxy zajednice iz Nemačke, dr Björn Grüning, rukovodilac Freiburg Galaxy projekta, dr Bérénice Batut, rukovodilac trening programa Galaxy, i Helena Rasche, stručnjak za anotaciju genoma, administraciju i razvoj Galaxy.
  Trening je omogućio učesnicima da se upoznaju sa Galaxy platformom i da izvedu osnovne analize ChIP-seq i RNA-seq podataka.
  Link na Web-sajt radionice: https://www.vin.bg.ac.rs/180/galaxy2019/index.php
 • NOV 2018

  Rajkovo predavanje po pozivu na Hbioinfo2018

  Rajko je učestvovao na konferenciji Hellenic Bioinformatics (Hbioinfo2018), održanoj od 15-18. novembra u Solunu, Grčka. Održao je predavanje po pozivu sa naslovom "Prediction of Human Phenotype Ontology terms using sequence information and enrichment analyses".
 • OKT 2018

  Branka na sastanku GREEKC na EMBL-EBI

  Branka je učestvovala na sastanku upravnog odbora GREEKC COST akcije, koji je održan na EMBL-EBI institutu u Hinkstonu, UK. U toku 1-2. oktobra učestvovala je i na radionicama posvećenim biološkim ontologijama i text mining-u. U toku boravka na EMBL-EBI-ju, Branka se sastala i sa dr Alex Bateman, liderom Protein Sequence Resources EMBL-EBI instituta.
 • SEP 2018

  Milica Aleksić odbranila diplomski rad

  Milica Aleksić je na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Univerziteta u Novom Sadu uspešno odbranila diplomski rad, sa temom "Primena bioinformatičkih metoda za predviđanje ćelijske lokalizacije proteina u mitohondrijama", koji je urađen u našoj Laboratoriji.
 • SEP 2018

  Milan u Estoniji

  Milan je dobio stipendiju Estonskog nacionalnog programa za stipendiranje akademskog osoblja i istraživača. Proveo je tri nedelje na Institutu za hemiju Univerziteta u Tartuu, Estonija, gde je saradjivao sa dr Alfonso Garcia-Sosa. Radio je na prenameni lekova u selekciji novih kardioprotektivnih i multi-targeting kandidata.
 • AVG 2018

  Naši posteri na US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop

  Katarina, Emilija, Tamara i Branka su prezentovale istraživanja urađena u našoj Laboratoriji u okviru poster sekcije na US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop.
 • AVG 2018

  Vladino predavanje na US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop

  Vlada je održao predavanje "Automatic annotation of the human proteome: Prediction of protein-protein interactions and disease phenotype associations", u okviru sekcije Biomedicinska Informatika na US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop.
 • AVG 2018

  Nevena je ko-predsedavala sekcijom Biomedicinska Informatika na US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop

  Nevena je učestvovala u organizaciji US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop, održanoj u Palati Srbija u Beogradu, od 26-28. avgusta. Radionicu je organizovala National Science Foundation (NSF) sa ciljem da se ispitaju mogućnosti za saradnju SAD i Srbije & Zapadnog Balkana u oblasti nauke o podacima. Nevena je bila jedna od predsedavajućih u sekciji Biomedicinska Informatika, kao i predsedavajuća i moderator Panela o internacionalnoj i interdisciplinarnoj saradnji.
 • JUN 2018

  Ana Vuković odbranila master rad

  Ana Vuković je uspešno odbranila master rad na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema rada je "Epistatičke interakcije genetičkih varijanti povezane sa benignom hiperplazijom prostate u srpskoj populaciji". Istraživanje je urađeno u našoj laboratoriji pod Vladinim mentorstvom.
 • JUN 2018

  Prof. Vrecl Fazarinc u poseti našem Centru

  Prof. dr Milka Vrecl Fazarinc sa Veterninskog fakulteta Univerziteta uLjubljani je od 18. do 22. juna 2018. godine boravila u nasem Centru. Tokom njeneposete radili smo na članku koji seodnosi na in silico i eksperimentalna istraživanja peptida izvedenih iznanotela, razmatrali dalju saradnju i predstavilizajednički poster na Belbi 2018 konferenciji.
 • JUN 2018

  BelBI 2018 specijalna sesija o neglobularnim proteinima

  U okviru BelBi 2018 20.6.2018. je održana specijalna sesija o neglobularnim proteinima u okviru koje je održano šest predavanja, a uvodno predavanje je odražao prof. Burkhard Rost. Detaljnjije program možete pogledati ovde. Sesiju je podržala COST akcija BM1405, a organizatori su Nevena i prof. Pavlović-Lažetić i prof. Mitić sa Matematičkog fakulteta Beogradskog univerziteta.
 • JUN 2018

  BelBi 2018

  Naš Centar je učestvovao na konferenciji BelBi 2018, koja je održana 18-22. juna u Beogradu. Imali smo dva predavanja: Vlada je održao predavanje "Prediction of Human Phenotype Ontology Terms For Intrinsically Disordered Proteins", a Rajkovo predavanje je bilo "DiNGO: stand-alone application for GO and HPO term enrichment". Takođe, naša saradnica Ana Vuković je održala predavanje "Higher-order genetic interactions in prostate cancer and benign prostatic hyperplasia". Neven, Milan i Branka su prezentovali rezultate u okviru poster sekcija.
 • APR 2018

  Zlatna medalja za Katarinu Stanković na ICYS-u

  Katarina Stanković, maturant Matematičke Gimnazije, osvojila je zlatnu medalju na International Conference for Young Scientist (ICYS), održanoj u Beogradu, iz oblasti Computer Science. Ona je prezentovala istraživanje obavlljeno u našem Centru, sa naslovom "Funkcionalna anotacija proteina: primena na MYBL2, genu uključenom u nastanak i razvoj kancera".
 • APR 2018

  Vlada i Branka na Biocuration konferenciji u Šangaju

  Vlada i Branka su učestvovali na Biocuration konferenciji u Šangaju, Kina. Vlada je imao prezentaciju na temu "Computational Approach to Prediction of Human Gene - Phenotype Association for Intrinsically Disordered Proteins". Branka je predstavila poster sa naslovom "Function Annotation Algorithm Based on Sequence Spectral Features: Application on Human Transcription Factors".
 • APR 2018

  Drugo mesto za Katarinu Stanković na naučnom takmičenju za srenjoškolce

  Katarina je osvojila drugo mesto u oblasti Informatika na Nacionalnoj naučnoj smotri srednjoškolaca, koju je organizovao Regionalni centar za talente. Ona je prezentovala istraživanje "Predviđanje funkcija proteina: Primena na MYBL2, gen uključen u nastanak i razvoj raka", koje je realizovano u našem Centru.


 • MAR 2018

  Milan na COST CM1406 Trening školi u Istanbulu

  Milan je prisustvovao "Computational Methods in Drug Design" Trening školiu okviru COST akcije CM1406 (EPICHEMBIO). Događaj je bio održan na Kadir Has Univerzitetu u Istanbulu, 22-24. mart 2018.
 • MAR 2018

  Sanja na Natchemdrugs na Malti

  Sanja je učestvovala na sastancima COST Akcije CM1407 na Malti 1. i 2.marta 2018. Tom prilikom je predstavila zajednički poster "In silicoscreening of database of natural products for the selection of dual HIV reverse transcriptase and integrase candidate inhibitors".
 • FEB 2018

  Vlada na NGP-net radionici

  Vlada je učestvovao na NGP-net radionici o "Structural and Functional Tandem Repeat Regions in Proteomes", održanoj 19-21. februar u Monpeljeu, Francuska.


 • FEB 2018

  Branka na GREEKC radionici

  Branka je učestvovala na GREEKC radionici "The Nuts and Bolts of an Interoperable Knowledge Commons", održanoj 12-14.februar 2018, na Medicinskom fakultetu, Ljubljana, Slovenija.


 • JAN 2018

  Rajko na NGP-net Trening školi u Nikoziji

  Rajko je učestvovao na drugoj NGP-net zimskoj školina temu "Computational Methods for Non-Globular Proteins", 09-12.januar 2018, Nikozija, Kipar.


 • DEC 2017

  Sanjin govor povodom Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a

  Povodom Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a u opštini Vračar održano je 1. decembra 2017. edukativno predavanje o ulozi fizičke aktivnosti uprevenciji infektivnih i hroničnih bolesti. Skup je pozdravnim govorom otvorio predsednik Gradske opštine Vračar, prof. dr Milan Nedeljkovića, nakon čega su predavanje pod nazivom "Fizička aktivnost u prevenciji HIV-a i kancera" održali prof. dr Milivoj Dopsaj sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i dr Sanja Glišić iz Centra za Multidisciplinarna Istraživanja Instituta Vinča. Cilj ovog predavanja je bila promocija rezultata koje su ostvarili istraživači iz institute Vinča u saradnji sa kolegama sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Farmaceutskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu i italijanskim nacionalnim institutom za rak CRO, koji se odnose na molekularne mehanizme na kojima se zasniva protektivno delovanje fižičke aktivnosti protiv HIV-a i raka.
 • OKT 2017

  Tamara Drljača odbranila master rad

  Tamara Drljača je na Departmanu za biologiju i ekolgiju Univerziteta u Novom Sadu uspešno odbranila master rad, sa temom "Mapiranje protein-protein interakcija estrogenskih receptora alfa i beta i progesterona u raku dojke", koji je urađen u našem Centru.


 • OKT 2017

  Branka na GREEKC treningu u Lisabonu

  Branka je učestvovala na treningu "Knowledge Commons and Tools interoperability", u okviru COST akcije "GREEKC: Gene Regulation Ensemble Effort for the Knowledge Commons".


 • OKT 2017

  Veljko i Sanja na COST sastanku u Lozani

  Veljko i Sanja su prisustvovali četvrtom WG/MC sastanku COST akcije CM1307 "Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites", u Lozani, 25-27. oktobar 2017. Sanja je imala prezentaciju "Leishmaniasis - possibilities for drug repurposing".


 • SEP 2017

  Sanja na COST sastanku u Lisabonu

  Sanja je prisustvovala četvrtom WG/MC sastanku COST akcije CM1407 "Challenging organic syntheses inspired by nature - from natural products chemistry to drug discovery", u Lisabonu, 21-22. septembar 2017. Predstavila je rezultate istrazivanja, sa temom "In silico screening of spices with possible anti-HIV ingredients".
 • SEP 2017

  Nikola Nonković odbranio master rad

  Nikola Nonković je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu uspešno odbranio master rad, sa temom "Procena rizika za dobijanje karcinoma prostate u srpskoj populaciji na osnovu detekcije epistatičkih interakcija genetičkih varijanti", koji je urađen u našem Centru.


 • SEP 2017

  Učestvovali smo na prvom CoMBoS-u

  Vlada je održao predavanje po pozivu na prvom Kongresu molekularnih biologa Srbije (CoMBoS), naslovljeno: "Anotacija funkcionalnog uticaja kodirajućih genetičkih varijanti". Predavanje je objavljeno u celosti u Biologia Serbica, 2017, 39(1): 74-82. Rajko je učestvovao u poster sekciji BIOMEDICINA, sa posterom "MethSpec: Računarski alat za evaluaciju specifičnosti metilacija-specifičnih PCR prajmera".
  Nevena je bila član programskog odbora prvog CoMBoS-a. Takođe, predsedavala je poster sekcijom BIOMEDICINA I imala veliko zadovoljstvo da uruči nagradu za najbolji poster.
 • SEP 2017

  Nevena i Vlada na NGP-Net simpozijumu o neglobularnim proteinima u Košicama

  Nevena i Vlada su učestvovali na trećem NGP-Net simpozijumu o neglobularnim proteinima u Košicama, Slovačka. Nevena je imala usmenu prezentaciju na temu: "IDP PPI prediction method based on various sequence representations", a Vlada poster "Improving a machine-learning approach for determination of genuine tandem repetitive sequences with enclosure of Fourier-based features", na kome su ko-autori bili Nevena, Neven i Andrey Kajava (University of Montpellier).
 • MAJ 2017

  Strahinja u trening školi u Italiji

  Strahinja je pohađao 2. trening školu COST1307 Akcije pod nazivom: "Razvoj antiparazitskih lekova i skrining in silico" u Certosa di Pontignano u Italiji. On je prezentovao i svoj rad u vidu poster prezentacije na temu: "Proučavanje mehanizma inhibicije alternativne NDH2 dehidrogenaze korišćenjem molekulsko dinamičke simulacije." Ko-autori ovog rada su Milan Senćanski, Sanja Glišić, Matija Mori i prof. Mauricio Bota. Događaj je trajao od 19. do 21. maja.
  Program.
 • APR 2017

  Vladino predavanje na BIMLS 2017

  Vlada je održao predavanje po pozivu na BIMLS (Belgrade International Molecular Life Science Conference for Students), u Privrednoj komori Srbije, Beograd 4-7. april 2017. Njegovo predavanje je bilo naslovljeno "Big data in biology".
 • APR 2017

  Naša učenica osvojila srebro na ICYS 2017 u Štutgartu

  Emilija Jovanović je osvojila prvu nagradu na takmičenju istraživačkih radova srednjoškolaca, koje organizuje Regionalni centar za talente, sa istraživanjem "Bioinformatička analiza mutacija u proteinu ASXL1, značajnih biomarkera mijeloidnih maligniteta", realizovanim u našem Centru. Emilija je sa istim radom osvojila srebrnu medalju na Internacionalnoj konferenciji mladih naučnika (ICYS 2017) u Štutgartu, Nemačka.


 • MAR 2017

  Strahinja na Misiji u Sijeni

  Strahinja je osvojio grant za kratkoročnu naučnu misiju (Short Term Scientific Mission), u okviru COST Akcije CM1307: Ciljana hemoterapija ka bolestima izazvanim endoparazitima. Proveo je mesec dana na Univerzitetu u Sijeni, odseku za biotehnologiju, hemiju i farmaciju, pod supervizijom prof. Mauricija Bota i dr Matije Mori. Tema istraživanja bila je "Studija mehanizma inhibicije dehidrogenaze tipa II (leishmania infantum) korišćenjem molekulske dinamike".


 • FEB 2017

  Rajko u NGP-net zimskoj školi

  Rajko je pohađao NGP-net zimsku školu o eksperimentalnim metodama za ispitivanje nestruktuiranosti & agregacije proteina u Marselju, Francuska. Škola je održana u Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques (AFMB), od 13. do 17. februara.


 • DEC 2016

  Neven na Misiji u Monpeljeu

  Neven je osvojio grant za kratkoročnu naučnu misiju (Short Term Scientific Mission), u okviru COST Akcije BM1405: Neglobularni proteini u molekularnoj fiziopatologiji. Proveo je 2 nedelje u Centre de Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier, pod supervizijom dr Andrey Kajava, radeći na "Poboljšanju alata za skorovanje za utvrđivanje granica između repetitivnih i ne-repetitivnih proteinskih sekvenci, korišćenjem metoda mašinskog učenja".
 • OKT 2016

  Milan na 2. sastanku MOLIM projekta u Dubrovniku

  Milan je učestvovao na 2. sastanku MOLIM COST akcije CM1405 u Dubrovniku od 10-12. oktobra i imao usmenu izlaganje "Theoretical Study of the Nature of S-π Interactions, Their Role in Activation Process of Dopamine D2 Receptor and Comparison with Se-π Systems" u okviru Foruma mladih istraživača.
 • SEP 2016

  Branislavi nagrada Fondacije Stanka Romac

  Prvi put dodeljena nagrada "Fondacije Stanka Romac" za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti humane molekularne genetike i biomedicine za 2014-2016. pripala je Branislavi Gemović. Fondacija je osnovana u čast prof Romac koja je izuzetno doprinela razvoju molekularne biologije i PCR dijagnostike u Srbiji. Velika nam je čast da na ovaj način doprinesemo sećanju na uvaženu profesorku i dragu prijateljicu našeg Centra.
  Nagrada je dodeljena na svečanosti povodom Dana Biološkog fakulteta u Botaničkoj bašti "Jevremovac".
 • SEP 2016

  Branislava u školi In vitro evaluacija jedinjenja sa antikancerskim potencijalom

  Branislava je učestvovala u školi "In vitro evaluacija jedinjenja sa antikancerskim potancijalom" održana na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković. Ona je predstavila i poster "Predicting protein function from sequence and co-expression: preliminary results for breast cancer molecular markers".


 • SEP 2016

  Nevena na Autumn GLISTEN 2016 u Pragu

  Nevena je učestvovala na the Autumn GLISTEN 2016 conference and COST Action CM1207 sastanku u Pragu. Tom prilikom je predstavila zajednički poster "Rational design and computational profiling of I1 agonists/antagonists for GPCRs".
 • SEP 2016

  NGP-Net 2016, Crowne Plaza Beograd 14-18 Sept. 2016

  Centar za multidisciplinarna istraživanja je bio organizator međunarodnog simpozijuma 2nd Symposium on non-globular proteins, NGP-Net 2016, koji je bio posvećen ulozi neglobularnih proteina u molekularnoj patofiziologiji. Naučni program skupa i knjigu abstrakata se možete pronaći ovde.
 • OKT 2015

  Translational Cancer Research: Italy meets Serbia. Bilateralni skup u Italijanskom institutu za kulturu, Palazzo Italia u Beogardu, 28.10.2015.

  Učestvovali smo u organizovanju bilateralnog skupa "Italy meets Serbia - Translational Cancer Research: the Use of Physics and Chemistry". Cilj skupa je da podstakne interakciju između istraživača iz Srbije i Italije u oblasti istraživanja raka i borbe protiv malignih bolesti. Skup će se održati 28.10.2015. u Italijanskom institutu za kulturu, Palazzo Italia u Beogradu. O detaljima skupa pogledajte ovde.

  Ambasador Italije u Beogradu Đuzepe Manco i ataše za nauku Paolo Batineli sa učesnicima skupa.
 • OKT 2015

  Medicinal Chemistry in Parasitology, COST CM1307 konferencija u hotelu Palas, Beograd, 26-28. 10. 2015.

  Mi smo organizatori 2. Konferencije COST Action CM1307 i WG2 i WG3 sastanaka na temu ciljane hemoterapije za bolesti izazvane endoparazitima. Konferencija se održava u periodu od 26. do 28.oktobra 2015. u hotelu Palas u Beogradu. Za detalje o skupu pogledajte ovde.
 • OKT 2015

  Sanja na First CM1407 Action Meeting u Rimu

  Sanja je na First CM1407 Action Meeting u Rimu predstavila naš rad: "In silico skrining prirodnih jedinjenja u cilju selekcije kandidata za dualne CCR5/CXCR4 HIV inhibitore".


 • OKT 2015

  Ivana i Vlada na First NGP-NET Symposium on Non-Globular Proteins u Portu

  Ivana i Vlada su na First NGP-NET Symposium on Non-Globular Proteins u Portu predstavili naše radove radove: "Primena novog filogenetskog algoritma za analizu humanog tropizma u egipatskom virusu influence H5N1-HPAIV otkriva evoluciju ka efikasnoj humanoj transmisiji" i "Razumevanje priona korišćenjem spektralnih karakteristika sekvence".
 • OKT 2015

  Milan na GLISTEN Amsterdam 2015 konferenciji u Amsterdamu

  Milan je na GLISTEN Amsterdam 2015 konferenciji predstavio naš rad: "Kombinovani in silico pristupi za selekciju novih malih molekula agenasa nociceptinskog receptora".


 • MAJ 2015

  Dr Slobodan Paessler (UTMB) u poseti

  Dr Slobodan Paessler, van. prof. na Medicinskom ogranku Univerziteta u Teksasu i direktor Animal Biosafety Level 3, Instituta za humane infekcije i imunitet, posetio je nas Centar na poziv dr Veljka Veljkovića i održao predavanje o svojim najnovijim istraživanjima. Druženje sa kolegama i šetnja kroz Institut bili su prilika da se razgovara o budućoj saradnji i zajedničkim projektima.
 • MAJ 2015

  Prva nagrada za poster na Otvorenim vratima 2015

  Poster nastao na Vinčinoj naučionici "Leukemije iz ugla kompjuterskog biologa", održanoj prošle godine u našem Centru, osvojio je prvu nagradu u okviru poster sekcije Otvorenih vrata Vinče, maj 2015. Autori postera su učenici Avdalović A, Chalabi E, Jevremović M, Kosijer P, Lazović T, Nedeljković M i Savić N, pod mentorstvom Branislave Gemović.


 • MAJ 2015

  Nevena i Milan na COST1103 konferenciji

  Nevena je održala predavanje po pozivu: "Dugodosežne interakcije neurotransmitera i receptora" na COST CM1103 ESR konferenciji "Računarska hemija za neurološke targete", 7. maja, 2015. Na istoj konferenciji Milan je održao prezentaciju: "Kombinovani in silico pristupi za selekciju potencijalnih ORL1 receptor liganada".


 • MAR 2015

  Odbrana doktorske teze Branislave Gemović

  Branislava Gemović, će braniti doktorsku disertaciju "Bioinformatička analiza proteina uključenih u patogenezu mijeloidnih maligniteta", u petak, 03.04.2015. u 13h u biblioteci Instituta za fiziologiju i biohemiju Biološkog fakulteta (Studentski trg 3, II sprat). Komisiju za odbranu disertacije čine dr Nevena Veljković (Institut za nuklearne nauke Vinča, mentor), dr Dušanka Savić Pavićević (Biološki fakultet, mentor), dr Dragomir Marisavljević (Medicinski fakultet), dr Katarina Nikolić (Farmaceutski fakultet) i dr Goran Brajušković (Biološki fakultet).


 • FEB 2015

  Naš rad u prvih 5% po Altmetric statistici

  Rad Vakcina protiv gripa potencijalno sprečava bolesti srca prema kriterijumima Altmetric-a spada u prvih 5% radova na listi od ukupno 3.195.911 radova iz svih naučnih oblasti koji su objavljeni u proteklih 5 godina.


 • DEC 2014

  VINCRO na CRO Meets Industry 14

  CRO Aviano meets Industry, December 11, 2014. (12/5/2014) - VINCRO tehnologija koja je razvijena u saradnji Centra za multidisciplinarna istraživanja, Vinča i Centro di Riferimento Oncologico (CRO), National Cancer Institute, Aviano iz Italije je predstavljena i razmatrana na skupu CRO MEETS INDUSTRY. Ova tehnologija se primenjuje u zaštiti od zračenja i razvoju vakcina. (Program)
  Intervju Veljka Veljkovića na Cro Aviano YouTube kanalu.


 • NOV 2014

  Radionica za srednjoškolce

  Održali smo radionicu 'Leukemije iz ugla kompjuterskog biologa' u okviru projekta za popularizaciju nauke Vinčine naučionice. Učestvovalo je sedam srednjoškolaca iz Beograda, Novog Sada, Rume i Novog Pazara.
 • NOV 2014

  BioTechniques je objavio članak o našem istraživanju


 • OKT 2014

  Elsevier je izdao saopštenje o našoj studiji

  Elsevier je u časopisu Vaccine izdao saopštenje o našoj studiji objašnjavajući kako vakcina protiv gripa sprečava infarkt.