INNV
Lab180 Srpski

English

Projekti Fonda za nauku Republike Srbije

Laboratorija za Bioinformatiku i računarsku hemiju učestvuje na 2 projekta odobrena za finansiranje od strane Fonda za nauku Republike Srbije:

U okviru Specijalnog programa istraživanja COVID – 19 je počeo sa realizacijom projekat
COVIDTARGET - Repurposing of drugs for prevention and treatment of COVID-19 (www.covidtarget.rs).
-Prenamena lekova za prevenciju i lečenje KOVID-19

Projekat čiji je nosilac Laboratorija za Bioinformatiku i računarsku hemiju Instituta „Vinča“ se realizuje u saradnji sa sa Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Nacionalnom laboratorijom za predkliničke studije Univerziteta u Teksasu i Nacionalnom BSL3 laboratorijom Instituta za humane infekcije i imunitet u Galvestonu (SAD).

U okviru PROMIS programa za izvrsne projekte mladih istraživača se realizuje projekat SYMBIOSYS - Kontrolisani dizajn efikasnih enzim@MOF kompozita za biokatalizu. Laboratorija je u ovom slučaju partner Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Informacije o projektu se mogu naći na adresi https://symbiosispromis.org/.