Naziv Datum dodavanja  
Poslovnik o radu Naučnog veća Instituta "Vinča"
612.43 KB
16.09.2022
Uputstvo za pripremu materijala za izbore u zvanja
225.07 KB
23.11.2021
Poslovnik o radu Komisije za naučnoistraživački plan i program
1.79 MB
17.08.2021
Prečišćen tekst Poslovnika o radu Komisije za naučnu tribinu
2.15 MB
17.08.2021
Izmene i dopune Pravilnika o načinu sticanja istraživačkih zvanja (22.07.2021)
2.37 MB
22.07.2021
Izmene i dopune Pravilniku o sticanju stručnih zvanja (21.09.2020)
2.85 MB
19.05.2021
Izmene i dopune Pravilnika o sticanju stručnih zvanja (18.05.2021)
644.76 KB
18.05.2021
Izmene i dopune Poslovnika o radu Komisije NV za izbor u zvanja (23.04.2021)
617.27 KB
26.04.2021
Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa
97.84 KB
30.12.2020
Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja
82.01 KB
30.12.2020
Pravilnik o sticanja stručnih zvanja i Institutu Vinča
957.42 KB
21.12.2020
Uputstvo za kandidate o proceduri izbora u zvanja
603.05 KB
24.11.2020
Poslovnik o radu Komisije za izbor u zvanja
507.25 KB
30.10.2020
Pravilnik o načinu sticanja istraživačkih zvanja u Institutu Vinča
3.48 MB
21.09.2020
Zapisnik sa vanredne sednice NV od 01.07.2019.
196.67 KB
02.07.2019
Aleksandra Cvetinović molba
829.6 KB
24.10.2018
Svetlana Ilic NS POKRETANJE 170
1.69 MB
23.10.2018
Nevena Bozinovic IP POKRETANJE 040
969.11 KB
23.10.2018
Irina Kandic IP POKRETANJE 170
555.59 KB
23.10.2018
Djurica Katnic IP POKRETANJE 050
1 MB
23.10.2018

Strana 1 od 3