Institut za nuklearne nauke Vinča poseduje licence izdate od strane Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kojima se odobrava obavljanje radijacione delatnosti.

Licence za obavljanje radijacione delatnosti:

Redni brojNaziv licenceBroj licenceOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenja
N1 NIR - korišćenje izvora jona/elektrona 532-01-960/2021-03/1 Laboratorija za fiziku 20.09.2022. neograničeno
N2 Servisiranje i popravljanje uređaja u kojima su ugrađeni zatvoreni izvori kategorije 4 i 5 532-01-949/2021-03/1 Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 13.09.2022. neograničeno
N3 Analiza sadržaja materijala i predmeta - korišćenje rendgen aparata i to XRF, EDXRF i XRD 532-01-948/2021-03/1 Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje 23.11.2022. neograničeno
N4 NIR - korišćenje rendgen aparata i to XRF, EDXRF i XRD 532-01-950/2021-03/2 Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje, Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije, Laboratorija za fizičku hemiju, Laboratorija za materijale 23.11.2022. neograničeno
N5 NIR - korišćenje zatvorenih izvora zračenja kaegorije 4 i 5 532-01-41/2023-03/1 Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku, Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materijeLaboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 01.06.2023. neograničeno
P3 Promet generatora zračenja sa skladištenjem 532-01-117/2022-03 Spoljnotrgovinski promet 03.02.2022. 3 godine
P4 Promet radioaktivnih izvora zračenja bez skladištenja 532-01-1241/2022-03 Spoljnotrgovinski promet 03.02.2022. 3 godine
T2 Transport radioaktivnog materijala 532-01-2621/2021-03 Spoljnotrgovinski promet, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine, Laboratorija za radioizotope 31.12.2021. 3 godine
Redni brojNaziv licenceBroj licenceOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenja
U1 Uklanjanje radioaktivnih gromobrana 532-01-957/2021-03/3 Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 28.06.2022. 10 godina
U2 Proizvodnja, prepakivanje i recikliranje zatvorenih izvora zračenja kategorije 4 i 5 532-01-958/2021-03/3 Laboratorija za radioizotope 27.06.2022. 10 godina
U3 Montiranje i demontiranje zatvorenih izvora zračenja u uređajima sa izvorima zračenja kategorije 4 i 5 532-01-953/2021-03/3 Laboratorija za radioizotope,Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 15.07.2022. 10 godina
U4 Kalibracija i provera instrumenata i uređaja korišćenjem rendgen-aparata 532-01-959/2021-03/3 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 06.09.2022. 10 godina
U5 Servisiranje i popravljanje uređaja u kojima su ugrađeni zatoreni izvori zračenja kagorije 3 532-01-955/2021-03/3 Laboratorija za radioizotope,Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 21.09.2022. 10 godina
U6 NIR - korišćenje otvorenih izvora klase poslova 2 i 3 532-01-3/2023-03/1 Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku, Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 06.06.2023. 10 godina
U7 NIR - korišćenje zatvorenih izvora kategorije 3 532-01-4/2023-03/2 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, Laboratorija za radioizotope 12.07.2023. 10 godina
P2 Promet radioaktivnih izvora sa skladištenjem kategorije 3, 4 i 5 532-01-1347/2022-03 Spoljnotrgovinski promet 02.03.2022. 3 godine
Redni brojNaziv licenceBroj licenceOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenja
V1 Proizvodnja, prepakivanje i recikliranje zatvorenih izvora zračenja kategorije 1, 2 i 3 532-01-880/2021-03/1 Laboratorija za radioizotope 17.01.2022. 5 godina
V2 Servisiranje i popravljanje uređaja u kojima su ugrađeni zatoreni izvori zračenja kagorije 1 i 2 532-01-881/2021-03/1 Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 19.01.2022. 5 godina
V3 NIR - korišćenje zatvorenih izvora zračenja kaegorije 1 i 2 532-01-882/2021-03/5 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 25.11.2022. 5 godina
V4 Proizvodnja radiofarmaceutika 532-01-879/2021-03/1 Laboratorija za radioizotope 14.01.2022. 5 godina
V5 Sterilizacija i konzerviranje namirnica i predmeta opšte upotrebe, medicinskog pribora, farmaceutskih sirovina i gotovih proizvoda korišćenjem zatvorenih radioaktivnih izvora kategorije 1 i 2 532-01-884/2021-03/2 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku 07.09.2022. 5 godina
V6 Kalibracija i provera instrumenata i uređaja - korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora kategorije 1 i 2 532-01-885/2021-03/4 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 16.09.2022. 5 godina
V7 Montiranje i demontiranje zatvorenih izvora zračenja u uređajima sa izvorima zračenja kategorije 1, 2 i 3 532-01-886/2021-03/4 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine, Laboratorija za radioizotope 23.11.2022. 5 godina
P1 Promet radioaktivnih izvora sa skladištenjem kategorije 1 i 2 532-01-963/2021-03 Spoljnotrgovinski promet 02.03.2022. 3 godine
T1 Transport radioaktivnog materijala 532-01-971/2021-03 Spoljnotrgovinski promet, Laboratorija za radioizotope 10.02.2022. 3 godine