O laboratoriji

Laboratorija za fizičku hemiju osnovana je 1948. godine u isto vreme kad i Institut „Vinča“, a prvu odvojenu zgradu dobila je 1950. godine. Prvi načelnik (direktor) Laboratorije bio je akademik Pavle Savić, osnivač Instituta. Ova laboratorija je preteča  svih ostalih laboratorija Instituta koje se bave hemijom, fizičkom hemijom i materijalima koje su se vremenom i razvojem specijalizovanih problematika izdvajale.

o lab050Shodno svom izvornom usmerenju i stečenom znanju, Laboratorija se i danas bavi razvojem i korišćenjem specifične hemijske analitike (masena, optička i laserska spektroskopija, hromatografija, bioanalitika).

Laboratorija za fizičku hemiju je sertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015. Sertifikat je dobijen za istraživanje i razvoj u oblasti fizičke hemije i pružanje usluga ispitivanja i konstaltinga u oblasti primenjene fizičke hemije. Laboratorija je uspostavila i održava sistem menadžmenta usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u oblasti analitičkih (hemijskih) ispitivanja i bioloških (biohemijskih) ispitivanja.

Misija Laboratorije je dostizanje izvrsnosti u naučnim i primenjenim istraživanjima kroz razvijanje i unapređivanje delatnosti koje osigurava sticanje znanja i veština. Osnovni cilj je transfer znanja putem istraživanja i obrazovanja kompetentnih stručnjaka u oblastima delatnosti Laboratorije, koji će uspešno, etički i moralno odgovarati na izazove savremenog društva, podižući ukupan kvalitet naučnoistraživačkog rada u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okruženju.

Vizija Laboratorije je da postane prepoznatljiva kao organizaciona jedinica Instituta koja pruža vrhunska istraživanja, ekspertizu i usluge, kao i uticajna naučnoistraživačka, analitička i proizvodna laboratorija u nacionalnim i međunarodnim okvirima.


 

Zaposleni u laboratoriji