Snezana Pajovic

Prof. dr Snežana Pajović, naučni savetnik
Direktor Instituta za nuklearne nauke "Vinča" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju – Univerzitet u Beogradu

telefon: +381 11 3408 104
email: pajovic@vin.bg.ac.rs

Goran Živković

Dr Vesna Lazić, naučni savetnik
pomoćnik direktora za tehnološki razvoj

email: vesna.lazic@vin.bg.ac.rs

Miroslav Adžić

Dr Miroslav Adžić, naučni savetnik
pomoćnik direktora za nauku

email: miraz@vin.bg.ac.rs

Slavko Dimović

Dr Slavko Dimović, naučni savetnik
pomoćnik direktora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost

email: sdimovic@vin.bg.ac.rs