SlikaDirektorkaMilicaMarcetaKaninski

Dr. Milica Marčeta Kaninski,
direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča

telefon: +381 11 3408 104
email: milica@vin.bg.ac.rs

SlikaDirektorijumMihajloMudrinic

Dr. Mihajlo Mudrinić,
pomoćnik direktora za informacione i akceleratorske tehnologije

telefon: +381 11 3408 104
email: m.mudrinic@vin.bg.ac.rs

SlikaDirektorijumBojanRadak

Dr. Bojan Radak,
pomoćnik direktora za organizaciju i PR

telefon: +381 11 3408 104
email: bojan.radak@vin.bg.ac.rs

zoran saponjic

Dr. Zoran Šaponjić,
pomoćnik direktora za nauku

telefon: +381 11 3408 104
email: saponjic@vin.bg.ac.rs

vladimir nikolic

Dr. Vladimir Nikolić,
pomoćnik direktora za tehnološki razvoj

telefon: +381 11 3408 104
email: nikolicv@vin.bg.ac.rs

snezana pasalic

Dr. Snežana Pašalić,
pomoćnik direktora za međunarodnu i nacionalnu saradnju

telefon: +381 11 3408 104
email: snezana.pasalic@vin.bg.ac.rs