Snezana Pajovic slika 225x300

Prof. dr Snežana Pajović, naučni savetnik
Direktor Instituta za nuklearne nauke "Vinča" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju – Univerzitet u Beogradu

telefon: +381 11 3408 104
email: pajovic@vin.bg.ac.rs

 

Srdjan 225x300

Dr Goran Živković, viši naučni saradnik 
pomoćnik direktora za tehnološki razvoj u oblasti tehnološkog razvoja

email: goran.zivkovic@vin.bg.ac.rs

 

Miroslav 2

Dr Miroslav Adžić, naučni savetnik 
pomoćnik direktora za nauku

email: miraz@vin.bg.ac.rs

 

s.dimovic

Dr Slavko Dimović, viši naučni saradnik 
pomoćnik direktora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost

email: sdimovic@vin.bg.ac.rs